Allan Kardec

Biografiaj informoj    Bazaj libroj pri Spiritismo

Biografiaj informoj

Allan Kardec [Alan' Kardek'] estis la pseudonimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail, naskita en Lyon (Franclando) la 3-an de oktobro 1804, en klera familio. Ankorau tre juna, li estis altirita de la sciencioj. Li faris siajn unuagradajn studojn che la lernejo de Pestalozzi, en Yverdun, Svislando; de tiu mondkonata edukisto li estis unu el plej distingighaj lernantoj kaj de ties edukmetodo li estis plej diligenta propagandisto; aghante nur dekkvar jarojn, li lernigadis al siaj kolegoj tion, kion li iom post iom ricevadis de siaj instruantoj. La knabo estis edukita en protestantismo, sed, pro intimaj sentoj, li baldau ekpensis religian reformon kaj serchis, de tiam, ian rimedon por unuigi la kredojn; tian rimedon li trovis en Spiritismo.

Li estis membro de pluraj akademioj, inter kiuj la Regha Akademio de Arras. De 1835 ghis 1840 li faris, en sia hejmo, senpagajn kursojn pri fiziko, kemio, anatomio, astronomio k.a. Antau ol sin dedichi al studado de la spiritismaj fenomenoj, Kardec laboradis do sur pluraj kamoj de la homa agado kaj postlasis pri tiuj plej diversajn verkojn.

En 1885, kiam la manifestighoj de la Spiritoj komencis esti studata, Kardec serioze ekatentis; lia genio tie tuj ekvidis faktojn, kiuj ekstreme interesus la homon, kaj la principon de novaj naturaj leghoj, nome de la leghoj, lau kiuj farighas la rilatoj inter la videbla kaj la nevidebla mondoj; li konstatis en la manifestighado de la nevidebla mondo, unu el la naturaj fortoj, kies konado solvus multe da problemoj, pro sia strangeco, konfuzantaj la homan spiriton. El la "parolantaj tabloj", el laushajne senkauzaj frapoj, el la neklarigeblaj movoj de objektoj kaj el multaj alij okazoj tiaspecaj, Kardec, kiu samtempe studadis magnetismon, kolektis elementojn sufichajn por verko: la 18-an de aprilo 1857 venis en la lumon la unua eldono de "La Libro de la Spiritoj", lia unua verko pri la aferoSpiritismo. Ghin sekvis: "La Libro de la Mediumoj", januaro 1861; "La Evangelio lau Spiritismo", aprilo 1864; "La Chielo kaj la Infero" au "La Justeco de Dio lau Spiritismo", augusto 1865; "La Genezo, la Mirakloj kaj la Antaudiroj", januaro 1868, k.a. La 1-an de januaro 1858 li fondis "La Revue Spirite"; la 1-an de aprilo de tiu sama jaro, li fondis, en Parizo, la unuan spiritisman societon regule starigitan, sub la nomo "Société Parisienne des études spirites", kies ekskluziva celo estis la studado de chio ajn, kio povus helpi la progreson de tiu juhs naskitan scienco.

Nenion li konkludis sen longan observadon; kaj de sia zorga skrupula observado li deduktis la leghojn de la tiel nomataj spiritismaj fenomenoj. Li pruvis, ke "supernaturaj" faktoj neniel ekzistas, char, efektive, chiuj fenomenoj entenighas en la Naturo mem.

La 31-an de marto 1869 la Spirito de Allan Kardec forlasis sian karceron. Dum sia tuta vivo li tenis standardon kun la devizo: "laboro, solidareco, toleremo"; kaj por Spiritismo li starigis la principon: "Ekster katitato ekzistas nenia savo". Li ja komprenis la naturajn leghojn: ni penu sekvi liajn pashosignojn.

 

Bazaj libroj pri Spiritismo verkitaj de Allan Kardec

Klaku chi tie por elshuti chi tiun libron!

La Libro de la Spiritoj

Chi tiu libro estas kolekto de instruoj de la Superaj Spiritoj; ghi estas skribita lau iliaj ordono kaj diktado por ke estu starigitaj la bazoj de racia filozofio, libera de la antaujghoj de ia sistemeco; ghi enhavas nenion alian ol la esprimon de ilia penso kaj nenion ne submetitan al ilia ekzameno. Nur la metoda ordigo de la aferoj, la rimarkigoj kaj la formo de kelkaj partoj de la redaktajho reprezentas la laboron de tiu, kiu ricevis la mision publikigi chi tiun libron. El la Spiritoj, kunhelpintaj por la farado de chi tiu verko, pluraj vivis dum diversaj tempoj sur la Tero, kie ili predikadis kaj praktikadis virton kaj saghon; aliaj, lau sia nomo, apartenis al neiu persono, kies memoron la historio konservis; sed ilian superecon atestas la pureco de ilia doktrino kaj ilia identeco kun tiuj, kiuj havis alte estimatajn nomojn.

La Libro de la Spiritoj enhavas la Principojn de la Spiritisma Doktrino pri la senmorteco de la animo, la naturo de la Spiritoj kaj ties rilatoj kun la homoj, la moralaj leghoj, la nuntempa vivo kaj la estonteco de homaro, lau la instruado de la Superaj spiritoj pere de pluraj mediumoj.

La 1-a eldono de chi tiu libro aperis franclingve en Parizo en aprilo 1857.

Ghin esperantigis el la franca lingvo  L. C. Porto Carreiro Neto kaj eldonis BRAZILA SPIRITISMA FEDERACIO en Brazilo.

 

Klaku chi tie por elshuti chi tiun libron!

La Libro de la Mediumoj

Dum la jam forpasintaj pli ol cent jaroj, la mediumeco estis chiam studata de eminentaj kleruloj en multaj landoj, kaj multe da aliaj libroj pri la sama temo jam aperis. Kompreneble nun oni scias pli multe pri la mediumeco, ol en la tempo de Allan Kardec, sed nur tre sensignifajn detalojn oni povus shanghi au aldoni en chi tiu majstroverko pri la afero. La kutimoj iom shaghighis, ekzemple, pri elvokado de Spiritoj, tiel ofta en tiu tempo kaj nun tute elmodighinta: oni jam ne elvokas Spiritojn, sed nur atendas ilian spontanean manifestighon. . . .

La Libro de la Mediumoj au gvidlibro de la mediumoj kaj elvokantoj enhavas specialan instruadon de la Spiritoj pri la teorio de chiaspecaj manifestighoj, la rimedojn de komunikado kun la nevidebla mondo, disvolvighon de la mediumeco, la malfacilajhojn kaj rifojn, kiujn oni povas renkonti en la praktikado de Spiritismo.

La 1-a eldono de chi tiu libro aperis franclingve en Parizo en januaro 1861.

Ghin esperantigis el la franca lingvo L. C. Porto Carreiro Neto kaj Ismael Gomes Braga kaj eldonis BRAZILA SPIRITISMA FEDERACIO en Brazilo.

 

Klaku chi tie por elshuti chi tiun libron!

La Evangelio lau Spiritismo

Allan Kardec estis sciencisto, kiu interesighis pri la kuriozaj kaj shajne neklarigeblaj fenomenoj, kiuj multloke sin manifestiskaj ofte terurigis la homojn, kiuj nomis ilin supernaturaj. Al tiu esploro li dedichis sian analizemon kaj sian kompetenton, kaj chi tiu verko estas la rezulto. Ghi estis la unua vere grava verko pri la temo kaj servis siatempe kiel unuiga faktoro kaj deirpunkto por la posta elvolvigho de la movado, kiu akceptis ghin kiel gravan inspiritan verkon. Por milionoj da homoj en chiuj mondpartoj chi tiu verko ankorau estas akceptata, flanke de la Biblio, kiel morala apogo kaj fonto de inspiro. En tiu rilato ghi rajtas rekonon kiel grava religia verko kaj ni povas saluti ghian aperon en Esperanto.

La Evangelio lau Spiritismo enhavas la eksplikadon de la moralaj maksimoj de la Kristo, ilian konformecon kun Spiritismo kaj ilian aplikadon al diversaj situacioj de la vivo.

La 1-a eldono de chi tiu libro aperis franclingve en Parizo en aprilo 1864.

Ghin esperantigis el la franca lingvo Ismael Gomes Braga kaj eldonis BRAZILA SPIRITISMA FEDERACIO en Brazilo.

 

Klaku chi tie por elshuti chi tiun libron!

La Chielo kaj la Infero

La ideoj de la homo estas proporciaj al tio, kion li scias; kiel chiuj gravaj eltrovoj, tiu de la formado de la mondoj devus doni al tiuj ideoj alian direkton; sub la influo de la novaj konoj, la kredoj sin modifis; la Chielo estis delokita kaj la stela regiono, estante senlima, ne povis esti plu ghia sidejo. Kie do ghi estas? Kaj antau tiu demando chiu religio mutighas. Spiritismo venas ghin solvi, montrante la efektivan destinon de la homo. La homo konsistas el korpo kaj Spirito: Spirito estas la chefa, racia, inteligenta estajho; korpo estas la materia envolvajho, kiu nedaure vestas Spiriton por plenumo de lia misio sur la Tero kaj realigo de la laboro necesa al lia progreso. Korpo eluzita detruighas kaj la Spirito postvivas ghian detruighon. Sen korpo la Spirito estas chio: vivo, inteligento.

La Chielo kaj la Infero au la justeco de Dio lau Spiritismo estas kompara studo de la doktrinoj pri la forpaso de la animo, el la korpa vivo en la spiritan vivon, pri la estontaj punoj kaj rekompencoj, pri la angheloj kaj demonoj, pri suferoj ktp, sekvataj de nombraj ekzemploj pri la efektiva situacio de la animo dum kaj post la morto.

La 1-a eldono de chi tiu libro aperis franclingve en Parizo en augusto 1865.

Ghin esperantigis el la portugallingva traduko A. K. Afonso Costa kaj Benedicto Silva kaj eldonis BRAZILA SPIRITISMA FEDERACIO en Brazilo.

 

Klaku chi tie por elshuti chi tiun libron!

La Genezo

Chi tiu verko estas plia pasho sur la tereno de la sekvoj kaj aplikoj de Spiritismo. Kiel montras la titolo, ghia celo estas studi tiujn tri objektojn ghis nun diverse interpretatajn kaj komentariatajn: la Genezon, la miraklojn kaj la antaudirojn, lau ties rilatoj kun la novaj leghoj rezultantaj el la observado de la spiritismaj fenomenoj. Elmontrante la ekziston de la spiritan mondon kaj ties rilatojn kun la materia mondo, Spiritismo liveras la shlosilon por sennombra amaso da fenomenoj nekomprenataj kaj, ghuste pro tio, rigardataj kiel neakcepteblaj por certa klaso de pensulo.

La Genezo, la mirakloj kaj la antaudiroj lau Spiritismo konstituas la lastan, lau kronologia ordo, el la kvin fundamentaj libroj de la spiritisma revelacio.

La 1-a eldono de chi tiu libro aperis franclingve en Parizo en januaro 1868.

Ghin esperantigis el la franca lingvo Affonso Soares kaj eldonis BRAZILA SPIRITISMA FEDERACIO en Brazilo.