Hejma Studado de la Evangelio

Kio ghi estas?

            Ghi estas frateca kunsido de la hejmanoj sub protekto de Jesuo, la Kristo.

Por kio ghin okazigi?

         Por starigi la sanigan kutimon de Evangeliaj Kunsidoj en la hejmo, kun la celo veki kaj stimuli la senton de frateco, kiu devas ekzisti che la homoj.

         Por pli forta protekto de la hejmo per bonaj pensoj, kio faciligas la venon de la Mesaghistoj (Angheloj) de la Bono.

         Por la akiro de la konvena helpo, kiu ebligas la superadon de la materiaj kaj spiritaj malfacilajhoj, en harmonio kun la ordono "Preghu kaj Viglu", transdonita de Jesuo, la Kristo.

         Por chiam pli forte unuigi la membrojn de la hejmo, kio ebligas pli amoplenan vivon.

Kiel ghin okazigi?

         Kunsidigi la hejmanojn unu fojon en la semajno en tago kaj horo antaŭe interkonsentitaj.

         Ghin komenci per simpla kaj spontana preghado.

         Legi pecon de " La Evangelio laŭ Spiritismo", kaj ghin komentarii en facile komprenebla formo, sen polemiko.

         Esprimi la deziron pri enkonduko kaj pervivado de la Evangelio en chiuj hejmoj.

         Peti por la paco sur la Tero.

         Peti por la paco en la lando kaj regiono.

         Propeti por necesbezonuloj.

         Propeti por homoj nealghustigitaj.

         Peti por stimulo kaj protekto al la batalantoj por la Bono kaj la Vero.

         Peti por la cheestantoj.

         Eldiri dankpreghon kaj fermi la kunsidon.

Sugestoj

         La kunsidon gvidos hejmano, kiu stimulas la partoprenon de chiuj hejmanoj.

         Zorgi por ne okazigi mediuman fenomenon, char mediumeco kaj socia asistado devas okazi en spiritisma societo.

 

Fonto: Spirita Eldona Societo F. V. Lorenz