Patro nia
la pregho de Jesuo
          

Patro nia, kiu estas en la chielo,
Sanktigata estu Via nomo.
Venu al ni Via regno, plenumighu Via volo,
Tiel ankau sur la Tero , kiel en la chielo.
Nian panon chiutagan donu al ni hodiau.
Pardonu, ho Patro, niajn shuldojn,
Kiel ankau ni pardonas al niaj shuldantoj.
Kaj ne lasu nin fali en tenton,
Sed liberigu nin de la malbono.
Tiel estu.

(El la libro Evangelio lau Spiritismo, Chap. XXVIII - Gheneralaj Preghoj)