Spiritismo au

Spiritisma Doktrino

Pri kio temas?    Kio plia?    Fundamentoj

Pri kio temas Spiritismo?

La precipa celo de la Spiritisma Doktrino estas elmontri la ekzistadon de Dio kaj Ties senliman amon al chiuj estuloj. Dio estas unika, nekreita, kauzo de nia ekzistado kaj de la Universo.

Surbaze de tiu chi principo, spiritismo, kiel scienco, filozofio kaj religio, respondas chiujn fundamentajn demandojn pri nia ekzistado:

* Kio ni estas?

* De kie ni venis?

* Kien ni iros?

* Kial ni vivas en chi tiu mondo?

* Kial unuj estas sanaj kaj felichaj, dum aliaj estas malsanaj kaj malghojaj?

* Kial unuj faras nenion por meriti tiom da felicho, dum aliaj suferegas sen prava kialo?

* Kie estas la dia justeco, kiu lasas senkulpulo suferi, dum kulpulo restas senpuna?

* Kial privilegio pro kelkaj, malprofite al tiom da aliaj homoj?

* Kiam tiu malegaleco finighos?

* Chu dio kreis perversajn kaj kruelajn estulojn?

* Chu vere estas savo por chiuj?

Chi tiuj kaj multaj aliaj demandoj trovas klarigon kaj respondon en la studado de la Doktrino revelaciita de la Superaj Spiritoj, pere de fiidndaj mediumoj, al Allan Kardec, franca edukisto, kiu ghin sistemigis en 1857.

 

Kio plia pri Spiritismo?

Kio ghi estas?

Ghi estas la tutajho de principoj kaj leghoj, revelaciitaj de Superaj Spiritoj, enhavataj en la verkoj de Allan Kardec, kiuj konsistigas la Spiritisman Kodigon, nome La Libro de la Spiritoj, La Libro de la Mediumoj, La Evangelio lau Spiritismo, La Chielo kaj la Infero kaj La Genezo.

"Spiritismo estas scienco, kiu traktas pri la naturo, la origino kaj la destino de la Spiritoj, kiel ankau pri iliaj rilatoj kun la enkorpa mondo."

"Spiritismo efektivigas tion, kion Jesuo diris pri la Promesita Konsolanto: konon de l' aferoj, per kiu la homo scias , de kie li venas, kien li iras, kaj kial li estas sur la Tero; ghi revokas la homon al la veraj principoj de la legho de Dio, kaj lin konsolas per la fido kaj la espero."

Kion ghi revelacias?

Ghi revelacias novajn, pli profundajn konceptojn pri Dio, la Universo, la Homo, la Spiritoj kaj la Leghoj, kiuj regas la vivon.

Ghi ankorau revelacias tion, kio ni estas, de kie ni venis, kien ni iras, kio estas la celo de nia ekzistado kaj kio estas la kialo de la doloro kaj sufero. 

Ghia amplekso

Alportante novajn konceptojn pri la homo kaj pri chio, kio lin chirkauas, Spiritismo tushas chiujn fakojn de la sciado, de la homaj konduto kaj aktivecoj, malfermante novan eraon por la regenerigho de la homaro.

Ghi povas kaj devas esti lernata, analizata kaj praktikata che chiuj fundamentaj flankoj de la ekzistado, nome la filozofia, religia, etika, morala, eduka kaj socia.

 

Ghiaj fundamentaj instruoj

Dio estas la superega intelekto, unua kauzo de chiuj estajhoj. Dio estas eterna, neshanghema, nemateria, unika, chiopova, superege justa kaj bona.

La Universo estas kreajho de Dio kaj ampleksas chiujn estajhojn, raciajn kaj neraciajn, animitajn kaj neanimitajn, materiajn kaj nemateriajn.

Krom la korpa mondo, kie loghas la enkarnighintaj Spiritoj, t.e., la homoj, ekzistas la spirita mondo, loghejo de la elkarnighintaj Spiritoj.

En la Universo estas aliaj loghataj mondoj, kun estajhoj en malsamaj gradoj de progreso: egalaj, pli evoluintaj kaj malpli evoluintaj ol la homoj.

Chiuj naturaj leghoj estas diaj, char Dio estas ilia autoro. Ili ampleksas tiel la fizikajn kiel ankau la moralajn leghojn.

La homo estas Spirito enkarnighinta en materia korpo. La perispirito estas la duonmateria envolvajho, liganta la Spiriton al la fizika korpo.

La Spiritoj estas la intelektaj estajhoj de la kreajharo. Ili konsistigas la mondon de la Spiritoj, kiu antauekzistas kaj al chio postvivas.

Spiritismo ne trudas siajn principojn. Ghi invitas interesatojn en ghia konado pasigi ghiajn instruojn tra la kribrilo de la racio, antau ol akcepti ilin.

La mediumeco, kiu permesas al la Spiritoj komunikighi kun la homoj, estas kapableco, kiun multaj personoj kunportas denaske, kaj kiu estas sendependa de ilia religio au de la moralaj principoj, kiujn ili adoptas por sia vivo.

Spiritisma praktikado de mediumeco estas nur tiu, kiu estas farata surbaze de la principoj de la Spiritisma Doktrino kaj lau la kristana moralo.

Spiritismo respektas chiuj religiojn kaj doktrinojn, valorigas chiujn klopodojn por la bonfarado kaj laboras por la interfratigho kaj la paco inter chiuj popoloj, sendepende de raso, hautkoloro, nacieco, kredo, kultura au socia niveloj. Ghi krome rekonas, ke "la vere virta homo estas tiu, kiu praktikas la leghon de justeco, amo kaj karito lau ties plej granda pureco".

 

"Naskighi, morti, renaskighi ankorau kaj chiam progresi, tia estas la legho"

"Neskuebla fido estas nur tiu, kiu povas rekte rigardi la racion en chiuj aghoj de la homaro".